Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.Strona w przebudowie.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!e-mail: biuro@dtbj.pl
telefon: 22 826 36 44

Informacja

1 października 2014

Informacja o rozliczeniu z Traffic Club S.A.

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. informuje, że w dniu 1 października 2014 roku, w obecności i pod nadzorem komornika sądowego, nastąpiło wydanie dłużnikowi egzekucyjnemu Traffic Club S.A. ostatniej partii ruchomości znajdujących się przed dniem 11 września 2013 roku w księgarni Traffic przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie. Przedmiotem wydania były głównie książki, płyty, zabawki oraz inne artykuły galanterii papierniczej.
Nowymi dozorcami wyznaczonymi przez komornika sądowego zostali pani Dorota Podgórska oraz pan Włodzimierz Dobrowolski.

Dokonany przez Traffic Club S.A. odbiór zamyka procedurę rozliczenia się przez DTBJ oraz wyznaczonych przez komornika dozorców z oddanego pod dozór mienia, zajętego podczas eksmisji Traffica z zajmowanego bez tytułu prawnego obiektu przy Brackiej 25, stanowiącego własność DTBJ. Eksmisja została przeprowadzona 11.09.2013 r. przez komornika sądowego i w asyście policji, co nastąpiło w wykonaniu prawomocnego wyroku sądowego. Jedną z przyczyn wydania wyroku był fakt nie płacenia przez Traffic Club S.A. jakiegokolwiek czynszu właścicielowi, a tym samym bezprawnego, wieloletniego okupowania nieruchomości DTBJ.

Należy podkreślić, że przed przewiezieniem w grudniu 2013 roku mienia Traffica do miejsc magazynowania, Traffic Club S.A. był przez DTBJ wielokrotnie wzywany do odbioru wszystkich ruchomości bezpośrednio z ulicy Brackiej 25, jednak odbiór zrealizował tylko w części, odmawiając odbioru całości. Było to jedyną przyczyną przewiezienia rzeczy i złożenia ich w magazynach wynajętych przez DTBJ.

Procedura wydania przebiegała na zarządzenie nadzorującego ją komornika sądowego p. Ryszarda Moryca, do poleceń którego DTBJ w toku całego postępowania egzekucyjnego stosowało się ściśle i terminowo. Wzorowe postępowanie DTBJ było przyczyną oddalenia przez sąd skarg na czynności komornika usilnie, acz bezskutecznie kierowanych przez Traffic.

W uzupełnieniu należy podać, że DTBJ odstąpił od zajęcia i zlicytowania zajętego mienia, do czego miał prawo z uwagi na uzyskany wyrok zasądzający od Traffic Club S.A. ponad 340 000 zł tytułem odszkodowania oraz postanowienie komornika przyznające DTBJ zwrot ponad 335 000 zł poniesionych kosztów dozoru mienia zajętego podczas eksmisji Traffica. Przyczyną decyzji DTBJ był fakt, że Traffic twierdził, że znaczna część ruchomości stanowi własność jego dostawców, z którymi chce się rozliczyć. Wykluczając działanie na ewentualną szkodę kontrahentów Traffica, DTBJ podjął decyzję o odstąpieniu od zlicytowania mienia i wydał je dłużnikowi – Traffic Club S.A.

z upoważnienia Zarządu DTBJ S.A.
Magdalena Jabłkowska


12 lutego 2014

Informacja

W dzień po eksmisji i przejęciu przez komornika księgarni „Traffic” nasza spółka wystąpiła do dłużnika (Traffic Club S.A.) o odebranie w ciągu miesiąca wszystkich ruchomości pozostawionych w naszym budynku przy ulicy Brackiej 25. Wezwania do odbioru nie udało się doręczyć w siedzibie spółki, bo za każdym razem biuro, a właściwie pokoik przy ul. Chodakowskiej 53/57 był zamknięty. Portier nikogo tam nie widział mimo, że z kartki na drzwiach wynikało, że mieszczą się tam siedziby, oprócz Traffic Club S.A. jeszcze 16 innych spółek. Wysłane 13.09.2013 r. wezwanie za pośrednictwem poczty zostało przez Traffic podjęte w ostatnim, 14-tym dniu, a więc na około tydzień przed upływem wyznaczonego Trafficowi terminu na odbiór całości rzeczy.

Część ruchomości została wydana zgłaszającym się właścicielom rzeczy na zasadach ujętych w naszym komunikacie z 11.09.2013 r. (czytaj na tej stronie).

Mimo udzielania Trafficowi kolejnych terminów, dłużnik nie wykazał zainteresowania odbiorem rzeczy i towarów; często też pozostawiał wezwania bez żadnej odpowiedzi, a innym razem udzielał odpowiedzi wymijających, próbował dyktować nieakceptowalne warunki itp. Pozorując zamiar odbioru, Traffic zaczął prowadzić swoistą grę, składając doniesienia na policję przeciwko członkom DTBJ oraz komornikowi sądowemu. Nikomu żaden zarzut nie został przedstawiony.

Na skutek bierności Traffica i wobec upływu wszelkich terminów, zgodnie z procedurą i za wiedzą komornika, ruchomości zostały komisyjnie spakowane, opieczętowane i przewiezione do magazynu na terenie Warszawy, o czym Traffic został powiadomiony. Jednak dłużnik ponownie zachował bezczynność, odmówił przejęcia magazynu i pozorując zamiar odbioru rzeczy zaczął słać skargi do Prezesa Sądu, grozić postępowaniami karnymi, kampanią medialną dyskredytującą DTBJ itp.

Przedstawiona sytuacja powtórzyła się po wystosowaniu 30.01.2014 r. przez wierzyciela ostatecznego wezwania dłużnika do odbioru rzeczy z zaznaczeniem, że nie odebranie ich w dniu 13.02.2014 r. w godz. 8,oo – 16,oo definitywnie określi stanowisko Traffica.

Wezwania nie można było doręczyć kurierem, ponieważ zastał on, w godzinach południowych, zamkniętą na głucho siedzibę Traffic Club Spółka Akcyjna. Wysłane pocztą pismo, Traffic odebrał, jak zwykle, ze zwłoką i do dnia 12 bm. na nie w ogóle nie zareagował.

W dniu dzisiejszym, tj. 12.02.2014 r. Traffic doręczył wierzycielowi pismo zawierające groźby, insynuacje oraz informacje nieprawdziwe. Jednocześnie w swoim piśmie Traffic, ponownie dążąc do poddania wierzyciela dyktatowi swoich żądań oświadczył, że „terminy zakończenia odbioru ruchomości są niemożliwe do spełnienia”, a jednocześnie nie określił żadnych proponowanych terminów i daty zakończenia procedury odbioru.

W tej sytuacji Zarząd DTBJ podjął decyzję o anulowaniu terminu wyznaczonego na 13.02.2014 r. z przyczyn leżących w całości po stronie Traffic Club S.A. Jednocześnie dłużnik oraz komornik sądowy zostali poinformowani, że wierzyciel niezwłocznie wystąpi w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania cywilnego do sądu, który podejmie decyzję co do zakończenia postępowania egzekucyjnego oraz sposobu zadysponowania wszystkimi ruchomościami nie odebranymi dotychczas przez dłużnika, względnie osoby będące ich właścicielami.

Warszawa, 12 lutego 2014 r.
Zarząd DTBJ S.A.


11 września 2013

Szanowni Państwo,

Właściciel budynku Bracka 25, Spółka Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., w imieniu której w dniu 11.09.2013 r. komornik sądowy przejął powierzchnie zajmowane przez Traffic Club, uprzejmie informuje wszystkich dotychczasowych Użytkowników zajmujących powierzchnie zajmowane dotychczas przez Traffic Club oraz Pracowników tego podmiotu, którzy nie odebrali swojej własności znajdującej się w budynku przy ul. Brackiej 25, że:

  • W celu odebrania Państwa własności pozostawionej na Brackiej 25 należy zwrócić się do Traffic Club S.A. ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa,
  • Spółka Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. nie ma prawnych możliwości bezpośredniego wydania pozostawionych w budynku przy ul. Brackiej 25 rzeczy do rąk innych podmiotów niż Traffic Club S.A., względnie osób przez tę spółkę upoważnionych,
  • Przedmioty pozostawione przez Państwa będą, za pokwitowaniem, wydawane w umówionym terminie w obecności upoważnionej przez Traffic Club S.A. osoby,
  • W celu identyfikacji Państwa przez Spółkę Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A. Państwa jako podmiotu użytkującego powierzchnię przy Brackiej 25 lub zatrudniającego Państwa, uprzemie prosimy o przedstawienie nam dokumentacji potwierdzającej te okoliczności.

Współczujemy Państwu z powodu wszelkich niedogodności, jednak Traffic Club S.A. został przez komornika powiadomiony 2 miesiące temu o terminie dobrowolnego wydania budynku oraz terminie przymusowego zajęcia; jeżeli nie zostali Państwo o tym powiadomieni, to winę za to zaniebanie ponosi wyłącznie Traffic Club S.A.

Zarząd Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.
ul. Chmielna 21 lok. 22B
tel. (22) 829-36-44


Otwarcie Nowego Domu Jabłkowskich

22 września 2011 r. przy Chmielnej 21 odbyło się otwarcie Nowego Domu Jabłkowskich z 3 500 m2 powierzchni handlowej i biur.

Jego klasyczna architektura nawiązuje do najlepszych kanonów budownictwa przedwojennego. Fasada budynku pokryta została eleganckim piaskowcem i drewnianymi wykończeniami z modrzewia syberyjskiego.

Romans ekonomiczny – Feliks Jabłkowski

Pasjonująca książka opowiadająca historię Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, napisana przez ostatniego przedwojennego dyrektora firmy.
Pełen dziejowych zawieruch wiek XX sprawił, że zachowały się tylko nieliczne przedsiębiorstwa, kontynuujące tradycje wcześniej wypracowanej marki.

 

książka do kupienia w empik.com

 

 

 

 

Tradycja

Historia firmy

Symbol rozkwitu Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, symbol dawno minionego stylu życia.

Symbol rozkwitu Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, symbol dawno minionego stylu życia.

Galeria Jabłkowskich

 Galeria Jabłkowskich mieści się w podwórzu Kamienicy Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej 21 w Warszawie. Swoja działalność rozpoczęła w 2004 roku w nawiązaniu do przedwojennych tradycji firmy Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.

 

W galerii prezentowane są wystawy fotografii o zróżnicowanej tematyce. Cześć spośród ponad 50 wystaw zorganizowanych do 2010 roku poświęconych była przedwojennej i współczesnej Warszawie.  Poza wystawami w galerii organizowane są warsztaty fotograficzne, występy muzyczne.  Galeria współpracuje  m.in z warszawskim okręgiem ZPAF.

Od 15 maja 2010 roku w Galerii Jabłkowskich realizowany jest projekt „Fotomiastikon – warszawski fotoblog” (fotomiastikon.pl)

Galeria otwarta jest codziennie od godziny 7 do 22. Wstęp na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w Galerii Jabłkowskich jest bezpłatny.

Galeria Jabłkowskich  jest przedsięwzięciem non-profit  realizowanym  przez firmę Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy,  Stowarzyszenie Przyjaciół DTBJ   pod patronatem Warszawskiego Okręgu ZPAF.

 

Artma group Copyright 2012 DTBJ SA